Social Justice

Ferrer chce działać na rzecz sprawiedliwości społecznej, na rzecz społeczeństwa, w którym każdy ma prawo do równego traktowania i ma takie same możliwości

red

To zobowiązanie zaowocowało do opracowania strategii Social Justice przedsiębiorstwa Ferrer, której celem jest wspieranie osób mających słabszą pozycję społeczną oraz działanie na rzecz równych możliwości, kwalifikacji zawodowych i dostępu do opieki zdrowotnej, żywności oraz edukacji. 

empleabilidad

Szanse na zatrudnienie

Naszym celem jest tworzenie wartości społecznej i ekonomicznej poprzez rozmaite inicjatywy, które umożliwiają wspieranie kluczowych grup. W tym duchu będziemy realizować projekty mające usprawnić proces integracji społeczno-pracowniczej narażonych grup, angażować naszych partnerów , aby zainspirować ich naszym dążeniem , jak również będziemy promować projekty z zakresu przedsiębiorczości, które będą w stanie wywrzeć istotny wpływ społeczny. 

red
left
salud

Dostęp do opieki zdrowotnej

Naszym celem jest zajęcie się wymiarem społecznym patologii związanych z kluczowymi dla Ferrer obszarami terapeutycznymi, aby ograniczyć oddziaływanie chorób na pacjentów oraz poprawiać ich dobrostan i jakość życia.

normal
right
Alimentación

Żywność

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego grupom o słabszej pozycji społecznej poprzez wprowadzanie zdrowych jadłospisów opracowanych na bazie żywności pochodzącej ze zrównoważonych upraw. W tym zakresie działania mieszczą się projekty Green for Good oraz Ferrer for Food realizowane przez Fundację Ferrer Sustainability.

red
left
Educación

Edukacja

Naszym celem jest wspieranie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez programy edukacyjne, które mają zapobiegać niepowodzeniom szkolnym i wzmacniać rozwój edukacyjny. Za pośrednictwem Fundacji Muzycznej Ferrer-Salat realizujemy liczne projekty z zamiarem wyrównywania szans dziewczynek i chłopców poprzez edukację muzyczną.

normal
right

Tylko w 2020 r. przeznaczyliśmy 61,4% z naszych dochodów na projekty w różnych sektorach.

Ponadto Ferrer ma dwa fundamenty, dzięki którym osiągamy nasz cel, jakim jest wykorzystanie naszej firmy do walki o sprawiedliwość społeczną:

beneficios

FUNDACJA FERRER SUSTAINABILITY

Fundacja Ferrer Sustainability powstała w odpowiedzi na potrzebę społeczną, którą przedsiębiorstwo Ferrer dostrzegło w swojej społeczności; ma ona na celu działalności na rzecz sprawiedliwości społecznej, opierając się na trzech strategicznych filarach: spójność społeczna, rozwój gospodarczy i ochrona środowiska.
W tym kontekście i w ramach nowej strategii Social Justice, przedsiębiorstwo Ferrer będzie wspierać osoby mające słabszą pozycję społeczną, tam gdzie Ferrer może zapewnić wartość dodaną, aby ułatwić im dostęp do możliwości rozwoju. Nacisk w tych działaniach położony jest na żywność i kształcenie.
Poprzez podnoszenie świadomości, kształcenie, innowacje i sojusze z kluczowymi podmiotami, będziemy dążyć do poprawy dobrostanu osób mających słabszą pozycję społeczną, a dzięki temu zwiększać oddziaływanie społeczne wywierane w naszym środowisku.

Najważniejsze bieżące projekty w strategicznych obszarach działania przedsiębiorstwa Ferrer i jego fundacji:

green for good

Green for Good

Projekt integracji społecznej osób mających słabszą pozycję poprzez ogrodnictwo i zajęcia kulinarne. Inicjatywa realizowana jest na terenach, na których prowadzona jest uprawa biodynamiczna i permakultura, tam gdzie rolniczy łańcuch wartości rozpoczyna się od własnej produkcji nasion. Kolejnym wyzwaniem w ramach projektu jest otwarcie szkoły z warsztatami praktycznymi w celu kształcenia tych osób i umacniania ich pozycji.

red
left
Ferrer for Food

Ferrer for Food

Kuchnia społeczna w Vilassar de Dalt, która wspomaga osoby mające słabszą pozycję, zapewniając im pełnowartościowe i zdrowe posiłki rozprowadzane za pośrednictwem organizacji społecznych. W ramach projektu wykorzystywane są warzywa zebrane w ramach przedsięwzięcia Green for Good i w ogrodzie Fundacji, który mieści się w Sant Pol de Mar. Jednocześnie projekt ściśle współpracuje z lokalnymi producentami stawiającymi na ekologicę i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Celem projektu jest zapewnienie osobom mającym słabszą pozycję społeczną 3000 posiłków dziennie.

normal
right

FUNDACJA MUZYCZNA FERRER-SALAT

W Ferrer postrzegamy kulturę jako istotny element jakości życia i ogólnego dobrostanu zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczności. W szczególności wierzymy w edukację muzyczną jako czynnik spójności społecznej. Z zamiarem propagowania rozwoju w tym kierunku, dysponujemy planem działania, który ma przyczynić się do wspierania zaangażowania społecznego 
Struktura fundacji opiera się na czterech zasadniczych filarach, z których każdy oferuje odrębną ścieżkę mającą na celu osiągnięcie tego samego celu: oddać muzykę w służbę społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o dążenie do doskonałości artystycznej, demokratyzację edukacji muzycznej, wspieranie nowej twórczości czy badań, Fundacja Muzyczna Ferrer-Salat pracuje każdego dnia nad zwiększeniem oddziaływania muzyki.

Fundacja Muzyczna Ferrer-Salat: Wzmacnianie pozycji młodych ludzi poprzez muzykę od roku 1982.

premio

Nagroda Królowej Zofii za Kompozycję Muzyczną

Przyznawana corocznie od roku 1983 Nagroda Królowej Zofii za Kompozycję Muzyczną ma na celu zachęcanie do komponowania utworów na orkiestrę symfoniczną, wychodząc z przekonania, że muzyka naszych kompozytorów zasługuje na to by być wykonywania, słuchana i upowszechniana. Zwycięski utwór, wyłaniany przez prestiżowe jury międzynarodowe pod przewodnictwem Jej Wysokości Królowej Zofii, jest wykonywany przez orkiestrę ciesząca się największym prestiżem na szczeblu krajowym. Oprócz uhonorowania w ten sposób pracy kompozytora, twórca otrzymuje nagrodę w wysokości 100 000 euro, aby zyskać możliwość utrzymania się na rynku.

red
left
excelencia musical

Program doskonałości muzycznej

Fundacja Ferrer-Salat chce promować przyszłe talenty muzyczne, stawiając na młodych ludzi, którzy dzisiaj się kształcą. W tym celu obejmuje patronatem rozmaite projekty we współpracy z prestiżowym konserwatorium Conservatorio Superior del Liceu. W ich ramach przyznawane są stypendia Ferrer-Salat przeznaczone na pokrycie kosztów czterech kursów wyższego stopnia, poza 12 stypendiami doskonałości dla słuchaczy, którzy już uczą się w placówce. Program obejmuje także cykle koncertów i lekcji mistrzowskich Liceu Jazz oraz Liceu Cambra, gdzie słuchacze występują ze sławnymi postaciami aktualnej sceny muzycznej.

normal
right
inclusion

Program włączenia społecznego

Dzięki przekonaniu Ferrer, że edukacja muzyczna stanowi podstawowe narzędzie integracji i spójności społecznej, powstał projektu Primaria Musical, który ma zadbać o edukację muzyczną i jej promocję także w szkołach w dzielnicach zamieszkanych przez osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie nie wszystkie dzieci mają możliwość nauki muzyki. W roku szkolnym 2019-2020 udział w programie rozpoczęło łącznie 459 uczniów, z których 59 otrzymało stypendium na rozpoczęcia kształcenia na poziomie podstawowym w specjalności saksofon altowy, klarnet, puzon i sakshorn w roku szkolnym 2020-2021. 

red
left
Programa de investigación

Program badawczy

Program badawczy, który jest naszym najnowszym projektem, ma na celu zbadanie oddziaływania muzyki i określenia faktycznego wpływu edukacji muzycznej na jedną z najbardziej narażonych grup: dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. 

normal
right
Última modificación
22/02/2024