Zaangażowanie w ochronę środowiska

Absolutny i stały priorytet, który determinuje sposób, w jaki rozwijamy swoją działalność

Absolutny i stały priorytet, który determinuje sposób, w jaki rozwijamy swoją działalność

Umiejętność połączenia postępu gospodarczego, spójności społecznej i troski o środowisko tworzy część naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i otoczenia. W Ferrer rozumiemy to jako "świadomość globalną", coś, co wykracza poza zwykłą działalność gospodarczą.

green

Zrównoważony rozwój jest dla nas jasnym priorytetem, rozumianym w trzech wymiarach: zrównoważony rozwój środowiska, społeczeństwa i gospodarki, a nasze zobowiązanie znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych otoczeniach, w których jesteśmy obecni.

Ponadto, działamy zgodnie z celami określonymi w Celach zrównoważonego rozwoju ONZ i pracujemy, aby wywrzeć pozytywny wpływ i przyczynić się do poprawy wielkich wyzwań światowych.

 

Odpowiedzialny model ochrony środowiska

W Ferrer zintegrowaliśmy zrównoważony rozwój w wymiarze środowiskowym z naszym modelem działalności. W 2015 roku  uruchomimy naszą Strategię zrównoważonego rozwoju "Nasza planeta, nasze życie", z zamiarem rozwijania naszej działalności poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, ograniczenie wpływu na środowisko na różnych etapach cyklu życia, promowanie eko-innowacji i kierowanie procesem zmiany w kierunku modelu gospodarki obiegowej.  

 

NASZE LINIE STRATEGII:

 

 • Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatycznych

 • Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi

 • Zachowanie bioróżnorodności

 • Eko-innowacje i zrównoważony rozwój

 • Uwrażliwienie i szkolenie z zakresu ochrony środowiska

NASZYCH 7 OBSZARÓW DZIAŁAŃ:

 

Aby osiągnąć te cele, w Ferrer zachęcamy do realizacji projektów międzyfunkcyjnych, które rozwijają się w siedmiu obszarach działania:

ENERGY
ENERGY
CLIMATE CHANGE
CLIMATE CHANGE
WASTE AND EMISSIONS
WASTE AND EMISSIONS
INGREDIENTS
INGREDIENTS
MOBILITY, TRANSPORTATION AND LOGISTICS
MOBILITY, TRANSPORTATION AND LOGISTICS
WATER
WATER
TRAINING AND AWARENESS
TRAINING AND AWARENESS
ENERGIA

100% energii elektrycznej, którą zamawiamy w Hiszpanii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Integrujemy kryteria zrównoważonego rozwoju w nowych budynkach, tj. Centrum logistyki Sant Feliu de Buixalleu, które posiada certyfikację LEEDS Oro przyznawaną przez amerykańskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, a nasze biura w zakładzie specjalnych produktów farmaceutycznych Sant Cugat del Vallés posiadają certyfikat  LEED Plata.

leed
ZMIANY KLIMATYCZNE

Ferrer mocno się zobowiązał do ograniczenia swojego śladu węglowego, przyjmując jako punkt wyjściowy 2013 rok. W tym celu nieustannie pracujemy, mierząc i łagodząc różne generowane wpływy.

 • Odnawiamy flotę handlową, aby uwzględnić handel, który obejmuje kryteria zielonych zakupów.

 • Współpracujemy z hotelami posiadającymi certyfikat ochrony środowiska,  stosującymi praktyki przyjazne dla środowiska i preferujemy przemieszczanie się transportem publicznym zawsze, gdy jest to możliwe.

 • Rekompensujemy emisje gazów GHG generowane poprzez udział w imprezach i kongresach, nabywając kredyty w postaci równoważników dwutlenku węgla za pośrednictwem projektów ograniczania lub absorpcji emisji o wysokiej jakości.  

 • Rozwijamy plan zrównoważonej i bezpiecznej mobilności dla ośrodków produkcji znajdujących się w Sant Cugat del Vallés.

 • Nieustannie pracujemy, aby identyfikować możliwości zastosowania kryteriów eco-deisgnu w opakowaniach produktów, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko i zwiększyć zdolność do recyklingu opakowań.

ODPADY I EMISJE

Od lat pracujemy, aby poprawić zarządzanie odpadami oraz ich prawidłowe usuwanie. W tym kontekście należy wyróżnić Program odpadów 2025, jedną z najbardziej ambitnych propozycji firmy Ferrer, która wyznacza następujące główne cele:

stroke

Zwiększenie procentu ponownego wykorzystania odpadów.

stroke

Wysyłanie 0% odpadów na śmietnisko.

stroke

Zwiększenie procentu segregowanych odpadów w zakładzie.

stroke

Całkowite wyeliminowanie z użytku produktów o właściwościach rakotwórczych oraz odpadów po tych produktach.

stroke

Uwzględnienie działań prewencyjnych przy projektowaniu opakowań.

SKŁADNIKI

Stawiamy na przejście w kierunku gospodarki obiegowej poprzez realizację dwóch celów:

Opakowania firmy Ferrer zaprojektowane w sposób ekologiczny wyróżniają się własną ekoetykietą typu II.

 • Zachęcanie do zrównoważonych zakupów i zamówień.

 • Rozwijanie zrównoważonego modelu opakowań. Dla firmy ekoinnowacja to jeden z kluczowych elementów zmiany w kierunku gospodarki obiegowej.

ECOENVASE

 

PROJEKT PILOTAŻOWY PRZEPROJEKTOWANIA RODZINY REPAVAR.

Poprzez wprowadzenie kryteriów środowiskowych  w procesie projektowania opakowań rodzinie Repavar udało się ograniczyć wpływ na środowisko na wszystkich etapach cyklu życia oraz znacząco obniżyć ślad węglowy średnio o 46%,

leed

Además del ecodiseño, Ferrer también desarrolla otros proyectos dirigidos a un consumo más eficiente de los materiales y materias primas.

MOBILNOŚĆ, TRANSPORT I LOGISTYKA

Mobilność i transport to obszar Strategii zrównoważonego rozwoju Ferrer, który zaczyna być widoczny w różnych realizowanych inicjatywach i projektach. 
Wśród nich warto wyróżnić Plan zrównoważonej i bezpiecznej mobilności Ferrer, który opiera się o cztery filary:

stroke

Promowanie przemieszczania pieszo lub na rowerze 

stroke

Promowanie korzystania z transportu zbiorowego

stroke

Zachęcanie do korzystania z opcji grupowych dojazdów

stroke

Wspieranie bezpiecznej mobilności

W Ferrer rozwinęliśmy również przewodnik po zrównoważonych imprezach Ferrer: Przewodnik praktyczny ma na celu zapewnienie organizatorom i gospodarzom spotkań i imprez dostępu do praktycznych informacji i zaleceń dotyczących sposobu organizacji i realizacji imprez w Ferrer w zrównoważony sposób.

WODA

Woda jest kluczowym zasobem dla wszystkich zakładów produkcyjnych Ferrer. Dlatego popieramy prawidłową gospodarkę wodną, stosując, zawsze gdy jest to możliwe, środki zapobiegawcze, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wody.  Ponadto przeprowadzane są okresowe kontrole zarówno wody przeznaczonej do spożycia, jak i generowanych ścieków.
W ramach rozwoju nowych procesów, w których woda okazuje się ważnym elementem, dział badań i rozwoju bada, jak można ograniczyć zużycie wody. W podobny sposób, każdy ośrodek zarządza inicjatywami mającymi na celu ograniczanie znaczących zagrożeń, które zostały wykryte za pomocą Systemu zarządzania ochroną środowiska.

SZKOLENIA I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI

W Ferrer zachęcamy do angażowania się w ochronę środowiska pracowników naszej firmy 

stroke

12 miesięcy kampanii wewnętrznej 'Nasze doświadczenie'

stroke

9 doświadczeń związanych z podnoszeniem świadomości przeżytych na własnej skórze

stroke

1000 interakcji między członkami zespołu Ferrer