Mantenemos un firme compromiso con la sostenibilidad y la economía circular
Notícies

Mantenim un ferm compromís amb la sostenibilitat i adoptem mesures cap a una economia circular

A Ferrer tot el que fem persegueix contribuir a la transformació del nostre entorn i del nostre planeta. Per això, a través de tota la nostra activitat busquem generar un impacte positiu en totes les persones que formem part de la companyia, en la societat en el seu conjunt i en el medi ambient, del qual depenem per a la nostra subsistència com a humans.

En aquest sentit, a Ferrer apostem per la transició del model productiu cap a un model basat en l'economia circular. Actualment ens trobem en la fase d'establir un punt de partida per integrar una estratègia de circularitat en tots els nostres àmbits, tant interns com externs, amb l'objectiu d’afavorir un model de negoci sostenible, de proximitat i que fomenti l'ús racional dels recursos naturals .

Cal destacar que actualment els nostres residus de medicaments caducats generats en els centres s'envien a un gestor de residus especialitzat, capaç de segregar tots els components del medicament i valoritzar tots els residus d'envàs com, per exemple, la recuperació de l'alumini dels blisters, que es reincorpora a la cadena de valor per a altres usos productius, contribuint així a generar processos circulars en la indústria metal·lúrgica.

Gràcies a aquesta i d'altres mesures aplicades en col·laboració amb els gestors de residus, hem arribat a una taxa de valorització dels residus generats del 82%, taxa molt superior a la de la resta d'empreses del sector.

Una altra de les estratègies per les quals Ferrer aposta fermament per contribuir a l'economia circular és l'ecodisseny. En els últims anys hem dut a terme diversos estudis d'ecodisseny en diferents famílies de productes, com l'ecodisseny dels estoigs de Gelocatil o l'ecodisseny dels envasos de tota la família de productes Repavar, on s'han pogut obtenir importants estalvis econòmics i ambientals.

A més, en els propers anys, desenvoluparem un conjunt de projectes addicionals en aquesta línia:

  • Ecodisseny i optimització dels formats d'estoigs farmacèutics, que té per objectiu general optimitzar els formats dels estoigs per reduir la petjada de carboni associada amb el packaging secundari i terciari.

  • Ecodisseny de les caixes de picking, centrat en l'anàlisi de l'actual sistema de picking del centre logístic de Sant Feliu de Buixalleu, per optimitzar el consum de recursos i reduir-ne el seu impacte ambiental.

  • Reutilització d'envasos a la planta química. El projecte té com a objectiu estudiar les possibles vies de reducció del consum o reutilització d'envasos a la planta química de Sant Cugat del Vallès.

Des de Ferrer, seguirem apostant per aquesta manera d'entendre el món, no sabem fer-ho d'una altra manera, i continuarem treballant perquè, en els propers anys, la nostra contribució a la millora de la comunitat i a la de la planeta, sigui encara més gran.

Darrera modificació
11/11/2020