Days for Good Ferrer
Zprávy

Více než 500 zaměstnanců Ferrer v devíti zemích se zúčastnilo aktivit s pozitivním dopadem ve Days for Good

7. říjen 2022 - Více než 500 zaměstnanců Ferrer se v letošním roce zúčastnilo druhého ročníku Days for Good. Jsou to dny vyhrazené pro dobrovolnické aktivity podporované společností za účelem zapojit všechny do pozitivního ovlivnění občanské společnosti. 5. a 6. října se tým Ferrer zúčastnil 48 aktivit organizovaných ve Španělsku, Portugalsku, Rakousku, Mexiku, Kostarice, Peru, Chile a ve Spojených státech.

Všechny aktivity byly zaměřeny na podporu rovné příležitosti v zaměstnatelnosti, přístup ke zdravotnictví, potravinám a vzdělání. Společnost Ferrer se při letošních Days for Good zaměřila na svůj strategický pilíř Social Justice (sociální spravedlnost). Cílem společnosti je přispět ke spravedlivější a nestrannější občanské společnosti, která podporuje lidi ve zranitelných situacích.
 


„Jsme společnost s pozitivním dopadem a lidé, kteří ve Ferrer pracují, jsou hlavními aktivisty pro náš cíl pozitivně ovlivnit občanskou společnost. Jako takové jsou Days for Good příležitostí k zapojení celého týmu do sociálního a environmentálního aktivismu naší společnosti. Je to kultura, která daleko přesahuje tyto dva dny a proniká našimi každodenními aktivitami a každým rozhodnutím, které uděláme“, vysvětluje Bea Vila, ředitelka Ferrer pro lidské zdroje a udržitelnost (Chief People & Sustainability Officer).

Vedle Social Justice patří k dalším pilířům podnikové strategie pozitivního dopadu společnosti Ferrer pilíř Great People (skvělí lidé), který se zaměřuje na podporu kultury zaměřené na lidi a talenty na základě důvěry a odpovědnosti, a pilíř Liveable Planet (obyvatelná planeta), jehož prostřednictvím společnost propaguje ochranu životního prostředí. V důsledku toho společnost vyčlenila 61,4 % svého čistého zisku v roce 2021 na sociální a environmentální účely, v souladu se svým cílem pozitivně ovlivnit občanskou společnost.

Od ovocných sadů a polévkových kuchyní až po výstavbu školních tříd
Aktivity organizované společností Ferrer v průběhu letošních Days for Good zahrnují přímé akce v různých oblastech v devíti zemích. V oblasti zaměstnatelnosti společnost zorganizovala návštěvy svých závodů a školicí programy, společně s Fundació Èxit ve Španělsku. Stejně tak spolupracovala se subjekty pro znovuzapojení lidí ve zranitelných situacích do práce v Kostarice a v Rakousku a pomáhala s výstavbou třídy na střední škole v Mexiku.

Akce věnované jídlu zahrnovaly sklizeň úrody na užitné zahradě nadace Ferrer Sustainability Foundation v Barceloně a Sant Pol de Mar (provincie Barcelona) a přípravu jídelníčků pro polévkové kuchyně a distribuci potravin bezdomovcům v Portugalsku. V oblasti zdraví společnost Ferrer organizovala aktivity na podporu dětí s chronickými nebo pokročilými onemocněními v Mexiku.
V oblasti vzdělání se společnost Ferrer zapojila do renovace Col·legi de la Santíssima Trinitat a Escola Bon Pastor v Barceloně, rekonstrukce sídla nadace pečující o zranitelné děti v Chile a vzdělání a rozvoje dětí v oborech STEM v Kalifornii.

Poslední úprava
18/11/2022