Ferrer for good

Naše jednání nemusí svět změnit, ale chceme se o to pokusit

Naše jednání nemusí svět změnit, ale chceme se o to pokusit

Všechno, co ve firmě Ferrer děláme, se snaží přispět k transformaci našeho prostředí a naší planety. Naše činnost nám umožňuje vytvářet potřebnou ekonomickou kapacitu, abychom toho dosáhli.

blue

Snažíme se vyvolat pozitivní dopad prostřednictvím různých oblastí činnosti:

Odpovědnost v oblasti životního prostředí
Odpovědnost v oblasti životního prostředí
Vztahy s pacienty
Vztahy s pacienty
Školení pro zdravotníky
Školení pro zdravotníky

Chceme přispět svou troškou do mlýna k vytváření společnosti, která bude...

zdravější

ve které si užijeme fyzické a emoční spokojenosti
zdravější

ohleduplnější

která umožní také příštím generacím užívat si naši planetu
respetuosa

angažovanější

ve které nikdy nebudeme neteční k tomu, co se kolem nás děje
comprometida

aktivnější

ve kterém budou lidé rozvíjet veškerý svůj talent a potenciál
realizada

spravedlivější

ve kterém budou mít všichni lidé stejné příležitosti
equitativa

lépe připravená

ve které má ten, kdo se chce vzdělávat, vždy přístup ke vzdělávání
preparada

citlivější

ve které nás kultura bude stimulovat a obohacovat jako osoby
sensible

Za účelem dosažení tohoto cíle ctíme řadu hodnot, které začleňujeme do naší činnosti.