Ferrer for good

Využíváme naše podnikání k boji za sociální spravedlnost

blue

Ve společnosti Ferrer chceme podporovat nový způsob podnikání a bytí ve světě

 

Naše podnikání není konečné řešení, ale prostředek, kterým můžeme dosáhnout výrazné změny. Pracujeme na tom, abychom dosáhli minimální úrovně ziskovosti potřebné k zajištění udržitelnosti naší společnosti a značnou část zisku investujeme zpět do iniciativ, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a společnost jako takovou, stejně jako do našich zaměstnanců.

Tím se řídí všechna rozhodnutí, která každý den děláme. Jsme přesvědčeni, že strategický plán společnosti může stát pouze na třech pilířích, které vždy budou definovat naše budoucí cíle:

social justice desktop

social justice mobile

Great people image
Skvělí lidé
Collective Action image
kolektivní akce

Tyto strategické pilíře byly vybrány, protože jsou základem našeho závazku k tomu, co je pro nás nejdůležitější a co musíme chránit, abychom dosáhli spravedlivější společnosti, o kterou usilujeme: lidi ve společnosti Ferrer and ve společenstvích, kde žijeme, a naši planetu.

 

Společnost Ferrer překonala globální standardy certifikace B Corp, pokud jde o sociální a environmentální výkonnost, transparentnost a firemní odpovědnost na všech územích, kde má přímé zastoupení.

 

Jde o vyvrcholení procesu, který začal před mnoha lety, kdy vlastník a předseda představenstva společnosti Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, položil základy toho, jak má společnost podle něj vypadat. V posledních čtyřech letech jsme tuto vizi podpořili procesem definitivní transformace na organizaci s pozitivním dopadem.

Tento duch, který se odráží v našem hesle „for good“ (pro dobro), shrnuje naši firemní identitu a doprovází naše logo jako jednoznačná ukázka našeho záměru.

Obrázek
black
Obrázek
color
Obrázek
white

FERRER V ČÍSLECH

Údaje za rok 2022

země, ve kterých působíme
128
země, ve kterých působíme
Fakturace
635 M€
fakturace
na projekty s pozitivním dopadem
10,2 M€
na projekty s pozitivním dopadem
investice do VaV
55 M€
investice do VaV
investice do průmyslových aktiv
38 M€
investice do průmyslových aktiv
osob tvoří tým firmy Ferrer
1.792
lidé, kteří jsou součástí Ferrer
hodiny školení pro zaměstnance
117.360
hodiny školení
vedoucích pozic zastávají ženy
45%
vedoucích pozic zastávají ženy
hodin dobrovolnictví v sociálních a ekologických projektech
11.300
hodiny dobrovolníků
elektrické energie z obnovitelných zdrojů
100%
elektrické energie z obnovitelných zdrojů
snížení naší uhlíkové stopy za poslední rok
10,5%
snížení naší uhlíkové stopy za poslední rok
CDP Climate Change 2023
A
CDP Climate Change 2023
Poslední úprava
09/07/2024