Ferrer Great Place to Work
Zprávy

Společnost Ferrer certifikována jako skvělé místo pro práci

Ferrer, farmaceutická společnost se sídlem v Barceloně, byla uznána jako vynikající místo pro práci institucí Great Place to Work®, která je globální autoritou v oblasti pracovní kultury.

Po průzkumu prostředí organizace, při němž odborníci společnosti vyplnili globální dotazník, získala společnost Ferrer certifikaci stvrzující, že jde o společnost se silnou kulturou důvěry, která dokáže získat a udržet si ty nejlepší odborníky.

Výsledky průzkumu konkrétně odhalují, že lidé, kteří pracují ve společnosti Ferrer, si zvláště cení etický přístup a transparentnost společnosti, jsou hrdí na to, že patří k firmě, která má společenský přínos a spravedlivě zachází s lidmi bez ohledu na věk, etnický původ, pohlaví nebo sexuální orientaci. Pracovní sílu společnosti Ferrer v současné době tvoří až 46 % žen, které mají též absolutní paritu v řídícím výboru. Vyniká také, že společnost Ferrer je hodnocena jako vlídná společnost, kde převládá týmová práce a vstřícnost.

Jedním z hlavních hnacích faktorů změn, který byl prosazován v posledních letech, je budování kultury důvěry, která podporuje udržitelnost společnosti a blahobyt týmu. Lidé jsou středobodem všeho a pozornost věnovaná talentům a jejich rozvoji je strategickou prioritou, která jde ruku v ruce s prosazováním globální vize a rozhodování na základě dat. Tato kulturní transformace si klade za cíl podporovat angažovanost a pravomoci odborníků k dosažení pozitivního vlivu na společnost.

Mario Rovirosa, generální ředitel společnosti Ferrer, říká, že „tato certifikace představuje zasloužené uznání úsilí a odhodlání, které všichni ve společnosti Ferrer projevili při transformaci směrem ke stále otevřenější, uctivější a spravedlivější firmě. Jsme-li opravdu skvělým místem pro práci, je to proto, že máme skvělé lidi. Dnes jsme na toto uznání hrdí, ale nejsme spokojení; chceme se i nadále společně učit a zlepšovat. To je jediný způsob, jak můžeme skutečně něco změnit.“

Společnost Ferrer získala certifikaci Great Place to Work ve Španělsku, Portugalsku a Mexiku.

Poslední úprava
25/06/2021