I když je naše hlavní činnost zaměřena na zlepšování zdraví a kvality života, jsme si velmi dobře vědomi velké odpovědnosti, kterou s naším prostředím neseme, a proto se plně angažujeme v oblasti sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti.  Vznikli jsme v Barceloně v roce 1959, v současné době jsme přítomni ve stovkách zemí a náš tým čítá 2 000 osob. 

Obrázek
alemania

 

Společnost Ferrer Německo nabízí skutečně inovativní terapeutická řešení k použití v nemocnicích. Dennodenně pracujeme na vývoji a usnadnění přístupu k nejkvalitnějším lékům a využíváme 60leté zkušenosti firmy Ferrer ve výzkumu a vývoji výrobků tohoto typu.

Naše tři hlavní oblasti specializace:

Psychiatrie

Nový standard péče při léčbě agitace 

Pomocí tohoto exkluzivního inhalovaného antipsychotika nabízí Ferrer Deutschland pacientům se schizofrenií a bipolární poruchou a jejich ošetřujícím lékařům novou možnost akutní léčby v psychiatrii. Inovační inhalátor Staccato® při jediné inhalaci dodá do organismu sprej Loxapin k rychlému snížení agitace. 

Naším cílem je usnadnit lékařům a dalším zdravotníkům náročnou každodenní rutinu v prostředí akutní léčby a přispět tak ke zlepšení kvality života pacientů s psychiatrickými poruchami. Proto se vysoce angažujeme při dodávání našich výrobků a služeb.


Více informací na www.adasuve.de

Anesteziologie

Efektivní řešení v perioperační oblasti

Rychlé a kontrolované měření krevního tlaku v perioperačním prostředí je skutečnou výzvou pro ošetřujícího anesteziologa. Blokátor vápníkového kanálu působící krátkodobě nabízí výhody selektivní arteriální vazodilatace a je dobře kontrolovatelný s počátečním poločasem v plazmě přibližně jedna minuta. Je metabolizován a inaktivován bez ohledu na funkci jater a ledvin, což z něj činí spolehlivou terapeutickou alternativu pro lékaře a také pro rychlou a přesnou kontrolu krevního tlaku.

Intervenční kardiologie

Specialista na koronární intervence

K použití při perkutánních koronárních intervencích (PCI) nabízí Ferrer Deutschland jediný reverzibilní, okamžitě působící inhibitor agregace destiček k intravenózní aplikaci. Aktivní farmaceutická složka inhibuje aktivaci trombocytů rychle, úplně a reverzibilně a snižuje trombotické kardiovaskulární příhody u dospělých pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Tato funkce umožňuje kardiologovi velmi dobrou kontrolu agregace. Díky této možnosti lze výrazně zkrátit čekací dobu před operací srdce.

Kontaktní informace

Ferrer Deutschland GmbH

Kaiserstraße, 100 D-52134 Herzogenrath, Německo
Poslední úprava
21/11/2022