Liveable planet

We bevorderen de bescherming van het milieu voor ons eigen bestwil

green

Bij Ferrer begrijpen we dat economische ontwikkeling gepaard moet gaan met een duurzaam beheer van onze activiteiten, wat bijdraagt aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen en het beschermen van de planeet waarop we leven. Om ons doel te verwezenlijken, bevorderen we het milieubehoud van onze planeet voor ons eigen voordeel en voor het welzijn van toekomstige generaties.

Onze hoofddoelen zijn:

li

2030

De directe uitstoot van Ferrer koolstofpositief maken door de CO2 -uitstoot die we niet hebben kunnen verminderen, te neutraliseren en te compenseren.

green
left
as

2050

koolstofpositief zijn ten opzichte van de wereldwijde uitstoot van Ferrer.

green

We benaderen ze via twee strategische gebieden:

Beperking van klimaatverandering

liv

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen

tt

Beperking van klimaatverandering

Bij Ferrer hebben we onze strategie voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering afgestemd op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs (COP21) en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030, als onderdeel van ons antwoord op de enorme uitdagingen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd.

we hebben ons gehouden aan het SBT-initiatief (Science Based Targets) en de campagne Business Ambition for 1.5 °C, die de inzet van bedrijven zoekt om op wetenschap gebaseerde doelstellingen vast te stellen die zijn afgestemd op de beperking van de toename van de wereldwijde temperatuur. Onze inzet is goedgekeurd door het comité van deskundigen voor dit initiatief, waarbij een reductiedoelstelling is vastgesteld van 50% van onze directe aansprakelijkheidsemissies en 25%van onze indirecte aansprakelijkheidsemissies.

we willen in 2025 een terugwinningspercentage van 90% van het totale afval bereiken en een Zero Waste to Landfill-bedrijf worden. Bovendien zijn we bij Ferrer toegewijd aan het implementeren van een duurzaam verpakkingsmodel waarmee we de milieu-impact van onze verpakkingen met 25% kunnen verminderen door middel van het ecodesign van 50% van onze producten tegen 2030.

ons energie-efficiëntieprogramma zorgt ervoor dat 100% van onze operationele centra en kantoren in Spanje hernieuwbare energie hebben. In 2025 willen we dat alle elektrische energie die we contracteren op al onze locaties uit hernieuwbare energiebronnen komt.

Ons plan voor duurzame mobiliteit stelt ons in staat om de impact van mobiliteit in Ferrer te kennen, optimaliseren en verminderen, en daarom willen we dat ons wagenpark tegen 2030 100% elektrisch is.

We zetten ons in om onze leveranciers en klanten te betrekken bij het verbeteren van de transparantie en samenwerking en om hen aan te moedigen deel uit te maken van internationale initiatieven die strijden tegen klimaatverandering.

Ferrer heeft de BKG-emissies van scopes 1 en 2 van 2020 gecompenseerd door middel van een herbebossingsproject van 5.000 bomen van verschillende variëteiten en locaties, door samenwerking met de organisatie Treedom. (Forest for good - Groene evenementen op Treedom)

 

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen

 

Bij Ferrer promoten we de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, zoals waterbronnen en biodiversiteit, als strategie voor het milieubehoud van de planeet.

Afbeelding
lake
Afbeelding
biodiversidad

Water is essentieel voor alle productie-installaties van Ferrer. Daarom zorgen we via onze waterbeheerstrategie voor een goed beheer van deze hulpbron, waarbij we waar mogelijk maatregelen voor preventie, hergebruik en herstel toepassen. Om een goed beheer van de watervoorraden in onze centra en in de hele waardeketen te garanderen, werken we eraanom de watervoetafdruk in de hele waardeketen tegen 2025 met 25% te verminderen.

Biodiversiteit is essentieel om het menselijk leven op aarde in stand te houden en bij Ferrer willen we dringend actie ondernemen om het wereldwijde verlies aan te pakken. Daarom hebben we via onze strategie voor behoud van biodiversiteit het doel gesteld om de impact op de biodiversiteit tegen 2030 met 10% te verminderen.

Laatste aanpassing
12/06/2024