Great Work
Zprávy

Společnost Ferrer upevňuje svůj závazek k flexibilní práci pomocí pracovního modelu založeného na důvěře a odpovědnosti

Společnost Ferrer upevňuje svůj závazek k flexibilní práci prostřednictvím svého vlastního modelu, který neklade žádná omezení na to, zda ti zaměstnanci, jejichž úkoly umožňují práci na dálku, skutečně chodí na pracoviště nebo pracují z domova. Farmaceutická společnost se rozhodla pro pracovní systém pod názvem Great Work! (Skvělá práce!), který je založený na činnostech a kultuře důvěry a odpovědnosti, díky čemuž umožňuje různé způsoby práce v závislosti na činnosti, kterou každý člověk vykonává.

 

„V souladu s naším cílem vytvářet pozitivní dopad na společnost chceme, aby si lidé ve společnosti Ferrer mohli vybrat, kde, jak a kdy chtějí pracovat. A tento přístup dalece přesahuje pouhé hranice pracovní doby a pracoviště. Podporujeme kulturu, která je oddaná talentu a jeho rozvoji, blahobytu lidí a respektujícímu, etickému a inkluzivnímu pracovnímu prostředí,“ vysvětluje Beatriz Vila, generální ředitelka personálního oddělení a ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Ferrer.


Nový model, který byl spuštěn v lednu 2022, nemá minimální požadavek na docházku a podporuje samostatnost práce a posílení osobního postavení,  aby se zaměstnanci mohli v kteroukoli chvíli rozhodnout, který vzorec je pro ně ten nejlepší. V souvislosti s touto změnou byly kanceláře v Barceloně kompletně zrekonstruovány a nyní kombinují individuální pracovní prostory s prostory pro týmovou práci, spolupráci, socializaci a týmové nápady. Tyto prostory jsou navrženy pro lidi a berou ohled na jejich pohodlí a pohodu. Také však berou v úvahu organizační efektivitu pro tu nejlepší možnou spolupráci a výsledky, stejně jako udržitelnost životního prostředí v souladu s certifikacemi LEED a WELL


Společnost také implementovala komplexní wellness program, který mimo jiné zahrnuje program nepřetržitého vzdělávání, program osobní podpory, propagaci návyků zdravého životního stylu, udržitelnou mobilitu, lekce jógy a pilates a fyzioterapeutické služby. 


„Vzhledem k nestálé povaze současné situace a potřebě všestranného přístupu k výzvám, kterým jako společnost čelíme, podporujeme také využívání efektivních metodologií a pracovních týmů s průřezem rozmanitých rolí. Zaznamenali jsme vysokou úroveň nasazení a motivace u lidí, kteří vnímají, jak se zvýšila jejich duševní pohoda, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a výkonnost,“ dodává Vila.


Coby součást modelu Great Work! společnost Ferrer zdůrazňuje, že je důležité nezapomínat na socializaci a stmelování týmů, a proto vydala interní příručku s doporučeními a rámcem pro činnosti. 

Poslední úprava
27/06/2022