Great Work
Aktualności

Ferrer umacnia swoje zaangażowanie w elastyczne formy pracy poprzez model pracy oparty na zaufaniu i odpowiedzialności

Ferrer umocnił swoje zaangażowanie w elastyczne formy pracy poprzez stosowanie własnego modelu, który nie nakłada żadnych ograniczeń na to, czy pracownicy, których zadania pozwalają im na pracę zdalną, rzeczywiście przychodzą do pracy lub pracują z domu. Firma farmaceutyczna zdecydowała się na system Activity Based Working (pod nazwą Great Work!), oparty na kulturze zaufania i odpowiedzialności, aby umożliwić różne sposoby pracy w zależności od czynności wykonywanych przez każdą osobę.

 

„Zgodnie z naszym celem, jakim jest generowanie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, chcemy, aby pracownicy firmy Ferrer mieli możliwość wyboru, gdzie, jak i kiedy chcą pracować. A to wykracza daleko poza godziny pracy i lokalizację. Promujemy kulturę, która dba o talenty i ich rozwój, o dobre samopoczucie pracowników oraz o środowisko pracy oparte na szacunku, etyce i integracji” – wyjaśnia Beatriz Vila, dyrektor ds. zasobów ludzkich i zrównoważonego rozwoju w firmie Ferrer.


Nowy model, wprowadzony w styczniu 2022 r., nie określa minimalnych wymagań dotyczących obecności i zachęca do autonomii i osobistego zaangażowania, tak aby pracownicy mogli decydować, jaka formuła jest dla nich najlepsza w danym momencie. W związku z tą zmianą biura w Barcelonie zostały całkowicie przebudowane i obecnie łączą indywidualne stanowiska pracy z przestrzeniami do pracy zespołowej, pracy nad pomysłami, współpracy i spotkań towarzyskich. Przestrzenie te, zaprojektowane z myślą o ludziach oraz ich komforcie i dobrym samopoczuciu, uwzględniają również kryteria efektywności organizacyjnej w celu osiągnięcia większej synergii i lepszych wyników, a także kryteria zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z kryteriami certyfikacji LEED i WELL


Wdrożono także kompleksowy program wellness, który obejmuje m.in. program doskonalenia zawodowego, program wsparcia osobistego, promowanie zdrowego stylu życia, zrównoważoną mobilność, zajęcia jogi i pilatesu oraz usługi fizjoterapeutyczne. 


„Biorąc pod uwagę zmienność obecnej sytuacji i potrzebę wielopłaszczyznowego podejścia do wyzwań, przed którymi stoimy jako firma, promujemy także stosowanie usprawnionych metodologii i przekrojowych zespołów roboczych. Zauważamy wysoki poziom zaangażowania i motywacji ze strony pracowników, którzy dostrzegają, że ich samopoczucie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i wydajność wzrosły”, dodaje Vila.


W ramach modelu Great Work! firma Ferrer podkreśla, że ważne jest, aby nie zapominać o socjalizacji i budowaniu więzi w zespole, dlatego też opublikowała wewnętrzny przewodnik z zaleceniami i ramami działania. 
 

Última modificación
27/06/2022