Ferrer ALS
Zprávy

Společnost Ferrer podepsala licenční smlouvu na vývoj perorálního léčiva pro pacienty s ALS

Barcelona a Tilburg, 20. října 2021 – Ferrer, mezinárodní farmaceutická společnost zaměřená na vaskulární a intersticiální plicní onemocnění a neurologické poruchy, a Treeway, biotechnologická společnost pro klinické testy, dnes oznámily, že uzavřely licenční smlouvu na vývoj a komercializaci perorální formulace edaravonu (TW001/FNP122)i pro léčbu amyotrofické laterální sklerózy (ALS) na určitých územích včetně Evropy a některých asijských zemí. Podle podmínek této licenční smlouvy společnost Ferrer odpovídá za pokrok ve vývoji a komercializaci produktu a při dosažení určitých vývojových milníků bude společnosti Treeway vyplácet licenční poplatky.

Dohoda využívá zázemí, možnosti a odborné znalosti společnosti Ferrer v oblasti neurologie, čímž podtrhuje závazek obou společností rozšířit globální přístup k TW001/FNP122 pro léčbu ALS.

Inez de Greef, generální ředitelka společnosti Treeway, poznamenává: „Pod vedením pacientů jsme provedli přípravek TW001/FNP122 ranými fázemi vývoje. Jsme proto potěšeni, že se společnost Ferrer zavázala posunout náš hlavní produkt do požadované klíčové fáze III klinického testování a zpřístupnit jej pacientům s ALS ve značné části světa.“

Oscar Pérez, obchodní ředitel společnosti Ferrer, dodává: „Vzhledem k našemu záměru přinášet přelomové produkty pacientům po celém světě jsme potěšeni, že jsme mohli uzavřít dohodu se společností Treeway a těšíme se, že budeme pacientům moci nabídnout lepší možnosti léčby. TW001/FNP122 dokonale zapadá do strategie společnosti Ferrer uvádět nové molekuly do posledního stádia klinického vývoje, registrace a vstupu na trh v oblasti neurologických poruch a zvyšovat počet aktivních projektů v nadcházejících letech.“

Dohoda nabývá platnosti okamžitě.

 

O onemocnění ALSii

Amyotrofická laterální skleróza (ALS), nejčastější onemocnění motorických neuronů, je progresivní neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů v mozku a míše, které vede k progresivní paralýze končící smrtí, a to obvykle v řádu 2 až 5 let od okamžiku diagnózy.

ALS je vzácné onemocnění s multifaktoriální etiologií, přičemž její přesný patogenní mechanismus stále není znám. ALS se typicky vyskytuje u osob ve věku mezi 40–70 lety, u mužů o něco častěji než u žen. Způsobuje ji větší počet faktorů: 10–15 % případů představuje familiární forma ALS, 85–90 % případů představuje sporadická forma ALS.

 

i TW001 je příslušná vyhrazená molekulová reference společnosti Treeway. FNP122 je příslušná vyhrazená molekulová reference společnosti Ferrer od převzetí vývoje molekuly.

 

ii Masrori a Van Damme; Amyotrofická laterální skleróza: klinický přehled. European Journal of Neurology 2020, 27: 1918–1929

Poslední úprava
11/11/2021